Jste zde

Smlouvy

V souladu s Interní směrnicí č. 16/2018, kterou se stanoví pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu jsou na webu města zveřejněny smlouvy/objednávky na dodávky a služby a na stavební práce  finančního objemu plnění od 100.000,- do 500.000,- Kč bez DPH.

Smlouvy/objednávky na dodávky a služby a na stavební práce od 500.000.- Kč bez DPH jsou v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, uveřejněny na profilu zadavatele www.profilzadavatele-vz.cz

Příloha dle čl.II odst. 2 Smlouvy o zajištění poskytování úkonů pečovatelské služby

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Město Židlochovice ()
Číslo smlouvy: 
410/2016
Typ smlouvy: 
Smlouva
Datum účinnosti: 
1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
Cena: 
200 000 Kč (Cena bez DPH)/ 2016
Soubory: 

Objednávka na PD pro provedení stavby

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Šeda CZ, s.r.o. ()
Číslo smlouvy: 
198/2016
Typ smlouvy: 
Objednávka
Datum účinnosti: 
12. 9. 2016
Cena: 
50 100 Kč (Cena bez DPH)/ 2016

Objednávka na úklid komunikací a parkovišť

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / FALKY, spol. s r.o. ()
Číslo smlouvy: 
197/2016
Typ smlouvy: 
Objednávka
Datum účinnosti: 
12. 9. 2016
Cena: 
69 410 Kč (Cena s DPH)/ 9/2016

Objednávka na posek a výhrab travnatých a parkových ploch

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Martin Dvořáček ()
Číslo smlouvy: 
193/2016
Typ smlouvy: 
Objednávka
Datum účinnosti: 
7. 9. 2016
Cena: 
61 206 Kč (Cena bez DPH)/ 2016

Objednávka na nátěry na horním kurtu v areálu Sokolovny

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / David Goiš ()
Číslo smlouvy: 
189/2016
Typ smlouvy: 
Objednávka
Datum účinnosti: 
2. 9. 2016
Cena: 
82 000 Kč (Cena s DPH)/ 9/2016
Soubory: 

Objednávka na opravu odvětrání střechy BD Sadová 563

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / ADACH s.r.o. ()
Číslo smlouvy: 
184/2016
Typ smlouvy: 
Objednávka
Datum účinnosti: 
24. 8. 2016
Cena: 
177 100 Kč (Cena bez DPH)/ 10/2016
Soubory: 

Objednávka na dodávku a montáž dopravního značení

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Urbania s.r.o. ()
Číslo smlouvy: 
177/2016
Typ smlouvy: 
Objednávka
Datum účinnosti: 
19. 8. 2016
Cena: 
109 693 Kč (Cena s DPH)/ 8,9/2016

Objednávka na prořezy stromů a keřů

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Šarapatka - sdružení FO ()
Číslo smlouvy: 
174/2016
Typ smlouvy: 
Objednávka
Datum účinnosti: 
15. 8. 2016
Cena: 
60 500 Kč (Cena s DPH)/ 9/2016

Objednávka na výměnu rozvodů a otopných těles - ZUŠ Benešova 268

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Vít Makovský s.r.o. ()
Číslo smlouvy: 
138/2016
Typ smlouvy: 
Objednávka
Datum účinnosti: 
8. 6. 2016
Cena: 
170 000 Kč (Cena bez DPH)/ 8/2016
Soubory: 

Objednávka na opravu kanálové vpusti

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Igor Gumenyuk ()
Číslo smlouvy: 
170/2016
Typ smlouvy: 
Objednávka
Datum účinnosti: 
8. 8. 2016
Cena: 
85 000 Kč (Cena s DPH)/ 2016
Soubory: 

Objednávka na úklid komunikací a parkovišť

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / FALKY s.r.o. ()
Číslo smlouvy: 
167/2016
Typ smlouvy: 
Objednávka
Datum účinnosti: 
3. 8. 2016
Cena: 
69 400 Kč (Cena s DPH)/ 8/2016

Objednávka na posek a výhrab travnatých a parkových ploch

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Martin Dvořáček ()
Číslo smlouvy: 
165/2016
Typ smlouvy: 
Objednávka
Datum účinnosti: 
28. 6. 2016
Cena: 
61 206 Kč (Cena bez DPH)/ 8/2016

Objednávka na PD

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. ()
Číslo smlouvy: 
21/2016
Typ smlouvy: 
Objednávka
Datum účinnosti: 
20. 1. 2016
Cena: 
50 820 Kč (Cena s DPH)/ 2016

Objednávka - geoportál

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / DATA PROCON s.r.o. ()
Číslo smlouvy: 
161/2016
Typ smlouvy: 
Objednávka
Datum účinnosti: 
20. 7. 2016
Cena: 
114 224 Kč (Cena s DPH)/ 8/2016

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Jihomoravský kraj (70888337)
Číslo smlouvy: 
347/2016
Typ smlouvy: 
Smlouva
Datum účinnosti: 
13. 6. 2016 do 31. 12. 2016
Cena: 
200 000 Kč (Cena s DPH)/ 2016
Soubory: 

Smlouva o dílo 2016-06-16 Revitalizace sběrného dvora

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / DIMENSE v.o.s. (27753379)
Číslo smlouvy: 
383/2016
Typ smlouvy: 
Smlouva o dílo
Datum účinnosti: 
16. 6. 2016 do 4. 10. 2016
Cena: 
362 000 Kč (Cena bez DPH)/ 2016
Soubory: 

Kupní smlouva č. 93/2016

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / MINAM servis a.s. (29216672)
Číslo smlouvy: 
384/2016
Typ smlouvy: 
Kupní smlouva
Datum účinnosti: 
28. 6. 2016
Cena: 
178 354 Kč (Cena s DPH)/ 2016
Soubory: 

Zprostředkovatelská smlouva

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Bc. Iveta Rozporková (64281752)
Číslo smlouvy: 
195/2016
Typ smlouvy: 
Smlouva
Datum účinnosti: 
28. 1. 2016
Cena: 
180 116 Kč (Cena bez DPH)/ 2016

Kupní smlouva

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / JV + OV ()
Číslo smlouvy: 
193/2016
Typ smlouvy: 
Kupní smlouva
Datum účinnosti: 
28. 1. 2016
Cena: 
5 146 180 Kč (Cena bez DPH)/ 2016

Dodatek č.2 ke smlouvě

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / E.ON Energie a.s. (26078201)
Číslo smlouvy: 
303/2016
Typ smlouvy: 
Dodatek ke smlouvě
Datum účinnosti: 
1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
Cena: 
770 Kč (Cena bez DPH)/ 2018 VT + NT/MWh
Soubory: 

Dodatek ke smlouvě o sdružených službách dodávky plynu

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / RWE Energie s.r.o. (49903209)
Číslo smlouvy: 
304/2016
Typ smlouvy: 
Dodatek ke smlouvě
Datum účinnosti: 
1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
Cena: 
474 Kč (Cena bez DPH)/ 2018, 473,99 CZK/MWh
Soubory: 

Dodatek č.3 ke Smlouvě o právní pomoci

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Mgr. Petra Hrachy, advokát (66241316)
Číslo smlouvy: 
279/2016
Typ smlouvy: 
Dodatek ke smlouvě
Datum účinnosti: 
1. 2. 2016
Cena: 
49 000 Kč (Cena bez DPH)
Soubory: 

Dodatek č. 36 Nájemní a provozní smlouvy ze dne 12.3.2002

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Brněnské vodárny a kanalizace a.s. (46347275)
Číslo smlouvy: 
255/2016
Typ smlouvy: 
Dodatek ke smlouvě
Datum účinnosti: 
1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
Cena: 
4 750 000 Kč (Cena bez DPH)/ 2016
Soubory: 

Objednávka na úklid komunikací a parkovišť

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / FALKY s.r.o. ()
Číslo smlouvy: 
150/2016
Typ smlouvy: 
Objednávka
Datum účinnosti: 
28. 6. 2016
Cena: 
69 400 Kč (Cena s DPH)/ 7/2016

Objednávka na posek a výhrab travnatých a parkových ploch

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Martin Dvořáček ()
Číslo smlouvy: 
149/2016
Typ smlouvy: 
Objednávka
Datum účinnosti: 
28. 6. 2016
Cena: 
61 206 Kč (Cena bez DPH)/ 7/2016

Smlouva o dílo - dotační poradenství

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / DEA Energetická agentura s.r.o. (41539656)
Číslo smlouvy: 
367/2016
Typ smlouvy: 
Smlouva o dílo
Datum účinnosti: 
6. 6. 2016
Cena: 
65 340 Kč (Cena s DPH)/ 2016 - 2020
Soubory: 

Smlouva o dílo

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Dopravoprojekt Brno a.s. (46347488)
Číslo smlouvy: 
313/2016
Typ smlouvy: 
Smlouva o dílo
Datum účinnosti: 
30. 4. 2016 do 30. 6. 2017
Cena: 
831 270 Kč (Cena s DPH)/ 2016, 2017,2018,2019

Smlouva o dílo - Stavba nové zdi -hřbitov

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / TRESTAV s.r.o. (29212057)
Číslo smlouvy: 
375/2016
Typ smlouvy: 
Smlouva o dílo
Datum účinnosti: 
20. 6. 2016 do 15. 7. 2016
Cena: 
105 464 Kč (Cena s DPH)/ 2016
Soubory: 

Licenční smlouva - CE S20160010

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / FT Technologies a.s. (26833620)
Číslo smlouvy: 
345/2016
Typ smlouvy: 
Smlouva
Datum účinnosti: 
2. 5. 2016
Cena: 
5 000 Kč (Cena bez DPH)/ pozn. 5 000,- Kč bez DPH/měsíčně
Soubory: 

Smlouva o dílo

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / František Hrozek (47380934)
Číslo smlouvy: 
323/2016
Typ smlouvy: 
Smlouva o dílo
Datum účinnosti: 
18. 4. 2016 do 29. 4. 2016
Cena: 
168 963 Kč (Cena s DPH)/ 2016
Soubory: 

Stránky