Jste zde

Smlouvy

V souladu s Interní směrnicí č. 16/2018, kterou se stanoví pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu jsou na webu města zveřejněny smlouvy/objednávky na dodávky a služby a na stavební práce  finančního objemu plnění od 100.000,- do 500.000,- Kč bez DPH.

Smlouvy/objednávky na dodávky a služby a na stavební práce od 500.000.- Kč bez DPH jsou v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, uveřejněny na profilu zadavatele www.profilzadavatele-vz.cz

Objednávka výměny hracích prvků na dětském hřišti Rybníček

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Hřiště.cz, s. r. o., Příkop 838/6, Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 150/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
291 126 Kč (Cena s DPH)/ 12/2017

Objednávka čelního nakladače

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Václav Kubík, Popovice 17, 664 61 ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 141/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
210 000 Kč (Cena s DPH)/ 2017

Objednávka poseku a výhrabu travnatých a parkových ploch

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Martin Dvořáček, Údržba zeleně, Sadová 573, Modřice ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 138/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
61 206 Kč (Cena bez DPH)/ říjen 2017

Celoroční objednávka kontejnerové dopravy 10-12/2017

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Jan Karpíšek - autodoprava, Zámecká 5, Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka 10 - 12/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
100 000 Kč (Cena s DPH)/ 10-12/2017

Objednávka opravy interiéru objektu Hybešova 654

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / IGGU s. r. o., Zahumení 28, Lelekovice ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 130/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
350 900 Kč (Cena s DPH)/ do 30. 10. 2017

Objednávka zpevněné plochy pro nafukovací halu

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / IGGU s. r. o., Zahumení 28, Lelekovice ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 135/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
125 050 Kč (Cena s DPH)/ do 20. 11. 2017

Smlouva o dílo č. 420-1163 dodávka a montáž víceúčelové sportovní nafukovací haly

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Calypso s. r. o., Brožíkova 550, 530 09 Pardubice (288 31 365)
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 694/2017
Typ smlouvy: 
Smlouva o dílo
Cena: 
2 418 790 Kč (Cena s DPH)/ do 1. 12. 2017

Objednávka dodávky a montáže přístřešku pro technologii nafukovací haly

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Zámečniství Ořechov s. r. o., Divadelní 396/4,664 44 Ořechov ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 131/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
523 930 Kč (Cena s DPH)

Objednávka opravy havarijního propadu na nám. Svobody

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / IGGU s. r. o., Zahumení 28, 664 31 Lelekovice ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 124/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
121 000 Kč (Cena s DPH)

Objednávka kopírovacího stroje Konica Minolta C 308

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Ing. Zdeněk Knesl, Kopírovací stroje prodej - servis, Komenského 86, Židlochovice ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 127/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
116 039 Kč (Cena s DPH)/ říjen 2017

Smlouva o dílo "Rekonstrukce technického areálu města - přípojky inženýrských sítí Hybešova 596, Modřice"

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Svítil Plus s. r. o., Vychodilova 16, Brno ()
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 688/2017
Typ smlouvy: 
Smlouva
Cena: 
1 309 256 Kč (Cena s DPH)/ 2017

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Vít Makovský - instalatér, Krakovská 38, Modřice (40964795)
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 614/2017
Typ smlouvy: 
Dodatek ke smlouvě
Cena: 
2 621 087 Kč (Cena s DPH)

Objednávka zatravnění pásu

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Ing. Jiří Vrbas, Nádražní 155, 664 08 Blažovice ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 119/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
52 717 Kč (Cena bez DPH)/ 2017

Objednávka brožurek projektu Vaše cesty k bezpečí aneb chytré blondýny radí

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Tiskárna K-Tisk s. r. o., Dolní 1452/11, 792 01 Bruntál ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 118/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
63 250 Kč (Cena s DPH)/ 2017

Objednávka projektové dokumentace na opravu kaple sv. Václava

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Ing. arch. Zdeněk Bureš, Ježkova 2, 638 00 Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka 115/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
58 685 Kč (Cena s DPH)/ 2017

Objednávka administrace řízení na dílo "Rekonstrukce chodníků ve městě Modřice"

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / DEA Energetická agentura s. r. o., Benešova 425, Modřice ()
Číslo smlouvy: 
Objednávk č. 110/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Datum účinnosti: 
20. 11. 2017
Cena: 
95 590 Kč (Cena s DPH)/ do 20. 11. 2017

Objednávka výměny baterií u záložního zdroje UPS

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Schrack Technik spol. s. r. o., Petr Nejedlý, Tuřanka 115, brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 107/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
111 840 Kč (Cena bez DPH)

Objednávka územní studie "Vodní nádrž Masarykova, Modřice"

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Ing. Kurečka Petr, Ekologická dílna Brno, Prokofjevova 2, Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 104/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
127 050 Kč (Cena s DPH)

Objednávka poseku a výhrabu travnatých a parkových ploch

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Martin Dvořáček, Sadová 573, Modřice ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č 103/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
61 206 Kč (Cena bez DPH)/ srpen 2017

Objednávka č. 99/2017 na výměnu vodoměrů v bytovém domě Za Humny

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Vít Makovský s. r . o., Brněnská 292, Modřice ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 99/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
95 000 Kč (Cena bez DPH)/ 20.11.2017

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 20170401 "Modřice chodníky - oprava ul. Komenského část A + B"

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Svítil Plus s. r. o., Vychodilova 16, Brno (25324942)
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 670/2017
Typ smlouvy: 
Smlouva
Cena: 
1 305 320 Kč (Cena s DPH)

Kupní smlouva o převodu vlastnictví nemovitosti

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Jan a Karel Hlaváčkovi ()
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 611/2017
Typ smlouvy: 
Smlouva
Cena: 
176 000 Kč (Cena s DPH)

Smlouva o dílo - knihovní systém Tritius

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Tritius Solutions a. s., Vodní 258/13, Brno (05700582)
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 613/2017
Typ smlouvy: 
Smlouva
Cena: 
239 725 Kč (Cena bez DPH)

Objednávka administrace žádosti o dotaci z IROP

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / DEA Energetická agentura, s. r. o., Benešova 425, Modřice ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 95/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
81 070 Kč (Cena s DPH)

Objednávka projektové dokumentace na akci Hřiště Bobrava

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Ing. Miroslava Poláchová, Hamry 10, 614 00 Brno ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 90/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
108 930 Kč (Cena s DPH)/ 2017

Vybavení JSDH

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Požární bezpečnost, s. r. o., Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava ()
Číslo smlouvy: 
Objednávka č. 79/2017
Typ smlouvy: 
Objednávka
Cena: 
70 000 Kč (Cena s DPH)/ 2017

Smlouva o dílo pro akci "Dotační poradenství - dotace EU fondů, národní, krajské"

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / DEA Energetická agentura, s. r. o., Benešova 425, Modřice ()
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 612/2017
Typ smlouvy: 
Smlouva
Cena: 
103 455 Kč (Cena s DPH)/ 06/2017 - 12/2018

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2017

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Junák-český skaut, středisko Řehoře Mendla Brno, z. s., Křížkovského 23, Brno (62157400)
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 581/2017
Typ smlouvy: 
Smlouva
Cena: 
75 000 Kč (Cena s DPH)/ 2017

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2017

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / YMCA Brno, Kounicova 3, Brno (26529319)
Číslo smlouvy: 
Smloua č. 578/2017
Typ smlouvy: 
Smlouva
Cena: 
80 000 Kč (Cena s DPH)/ 2017

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2017

Smluvní strany: Město Modřice (00282103) / Bc. Lucie Švancarová, Spodní 670/2, Brno (01286994)
Číslo smlouvy: 
Smlouva č. 577/2017
Typ smlouvy: 
Smlouva
Cena: 
150 000 Kč (Cena s DPH)/ 2017

Stránky