Jste zde

Složení ZMM 2022-2026

Přehled zastupitelů:

Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA - starosta, 603 328 926, libor.prochazka@mesto-modrice.cz (NEZÁVISLÍ za čisté a klidné Modřice)

Ing. Antonín Mazálek, Ph.D. - uvolněný místostarosta, 771 278 666, antonin.mazalek@mesto-modrice.cz (SPOLEČNĚ PRO MODŘICE)

Ing. Tomáš Brabec - neuvolněný místostarosta, tomas.brabec@mesto-modrice.cz (SPOLEČNĚ PRO MODŘICE)

Ing. Tomáš Hejtmánek, 733 121 767, tom8112@gmail.com (NEZÁVISLÍ za čisté a klidné Modřice)

Ing. Radek Vostrejš, 603 852 017, vostrejs@provon.cz (NEZÁVISLÍ za čisté a klidné Modřice)

Roman Kraut, 603 216 444, kraut.roman@gmail.com (SPOLEČNĚ PRO MODŘICE)

Bc. Petra Absolonová, MBA, 775 194 049, petra.absolonova@mou.cz (ANO 2011)

Ing. Erik Mikuš, EUR ING, 777 013 745, emikus@seznam.cz (zastupitel - kandidát hnutí ANO 2011)

Ing. Jan Skalník, 775 191 239, skaalnik@gmail.com (zastupitel - kandidát hnutí ANO 2011)

Ing. Josef Šiška, 602 559 055, josef.siska@centrum.cz (ODS)

MVDr. Luděk Slaný, 603 496 863, slanyl@tiscali.cz (ODS)

Ing. Libor Hökl, 602 741 180, hokl@firesta.cz (ODS)

Jan Hroudný, 774 634 981, jhroudny@gmail.com (ODS)

Ing. Hana Chybíková, 724 767 000, h.chybikova@gmail.com (KDU-ČSL)

Ing. Pavel Doleček, 775 088 292, pavel.dp@seznam.cz (Zelení)

-------------------------------------------------------------

Složení výborů

Finanční výbor
Předseda: Ing. Jan Skalník
Členové: Ing. Erik Mikuš, EUR ING, Ing. Radek Vostrejš, MVDr. Luděk Slaný, Aleš Malý

Kontrolní výbor
Předseda: Ing. Josef Šiška
Členové: Ing. Hana Chybíková, Ing. Drahoslav Hejtmánek, Jan Hroudný, Ing. Pavel Doleček 

Bylo schváleno na jednání ZMM č. 2/2022 dne 12. 12. 2022.