Jste zde

Složení ZMM 2018-2022

Zastupitelé

Ing. Josef Šiška - starosta, 602 559 055, josef.siska@mesto-modrice.cz

Ing. Hana Chybíková - uvolněná místostarostka, 724 767 000, hana.chybikova@mesto-modrice.cz

MUDr. Jiří Ventruba, CSc.- neuvolněný místostarosta, 775 777 216, jiri.ventruba@seznam.cz      (do 22.03.2021)

Mgr. Kateřina Koubková - neuvolněná místostarostka, 773 826 855, koubkova@zsmodrice.org    (od 22.03.2021) 

MVDr. Luděk Slaný, 603 496 863, slany@tiscali.cz

Ing. Jiří Brabec, 724 722 701, brabec@brabeczc.cz

Ing. Pavel Doleček, 775 088 292, pavel.dp@seznam.cz

Ing. Aneta Drmolová, 603 907 059, aneta.drmolova@seznam.cz 

Ing. Libor Hökl, 602 741 180, hokl@firesta.cz

Milan Putna, 730 579 475, putna.m@seznam.cz

prof. Ing. Josef Chybík, CSc., 541 146 762, chybik@fa.vutbr.cz

Richard Tomandl, 603 578 496, rtomandl@cpoj.cz

Sylva Bernátová, 732 243 837, sylvabernatova@seznam.cz

Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA, 603 328 926, l.prochazka@volny.cz

Ing. Erik Mikuš, EUR ING, 777 013 745, emikus@seznam.cz 

Ing. Jan Skalník, 775 191 239, jskalnik@volny.cz

Složení výborů

Finanční výbor
Předsedkyně: Mgr. Kateřina Koubková (do 23.03.2021)
                                  MVDr. Luděk Slaný (od 23.03.2021)
Členové: Mgr. Kateřina Koubková, Ing. Milan Obdržálek, Ing. Hana Dolečková, Ing. Jan Skalník

Kontrolní výbor
Předseda: Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA
Členové: Sylva Bernátová, Ing. Erik Mikuš EUR ING, Richard Tomandl, Ing. Jiří Brabec 

Bylo schváleno na jednání ZMM č. 2/2018 dne 10.12.2018.