Jste zde

Obecně závazné vyhlášky

SEZNAM PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ MĚSTA MODŘICE

- jsou pramenem práva
- jsou na území města Modřice závazné pro všechny občany
- jsou právním předpisem v oblasti samostatné působnosti
- jsou vydané Zastupitelstvem města Modřice na základě ust. čl. 104 odst. 3 Ústavy ČR 
  a §10 zákona o obcích

- vyhlášky jsou řazeny chronologicky dle data vydání
- do originálního textu vyhlášek lze nahlednout u vedoucí odboru vnitřních věcí MÚ Modřice 
  popřípadě u asistentky starosty 
 

č.2/2019, o místních poplatcích + příloha č.1 (veřejná prostranství s poplatkovou povinností)
- účinnost od 01.01.2020

č. 1/2019, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti 
- účinnost od 01.01.2020

č. 3/2018, stanovení veřejných prostranství, na kterých se zakazuje konzumace alkoholických nápojů s přílohou
- účinnost od 01.01.2019

č. 2/2018, o užívání plakátovacích ploch v majetku města  
- účinnost od 26.06.2018

č. 1/2018, požární řád obce 
- účinnost od 26.06.2018

č. 3/2017, stanovení míst, kde mohou být provozovány hazardní hry
- účinnost od 01.01.2018

č. 2/2017, pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích 
- účinnost od 01.07.2017

č. 1/2017, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a nočního klidu 
- účinnnost od 01.04.2017 

č. 4/2016, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů
- účinnost od 01.10.2016

č. 3/2016,  kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve městě Modřice ("o odpadech")
- účinnost od 01.10.2016

č. 3/2012, o zřízení městské policie
účinnost od 01.10.2012

č. 7/2009, o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Modřice
- účinnost od 01.07.2009