Jste zde

Obecné informace o právních předpisech města

Město Modřice je na základě ústavního pořádku a dle zákona o obcích oprávněno vydávat:

  • obecně závazné vyhlášky v samostatné působnosti (vydává Zastupitelstvo města)
  • nařízení města v přenesené působnosti (vydává Rada města).

Dále vydává město Modřice interní směrnice, kterými ukládá povinnosti a přiznává práva zaměstnancům města Modřice, nemají závazný charakter pro jiné subjekty.