Jste zde

Nařízení města Modřice

SEZNAM NAŘÍZENÍ MĚSTA MODŘICE platný s účinností od 25. 11. 2015

- jsou vydávána při existenci zákonného zmocnění v oblasti přenesené působnosti města
- jsou vydané Radou města Modřice na základě ust. čl. 79 odst. 3 Ústavy ČR
- jsou řazené chronologicky dle data vydání vzestupně

1/2015, o sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací + příloha
- účinnost od 3. 11. 2015

3/2013, kterým se vydává tržní řád
-
účinnost od 1. 11. 2013