Jste zde

Rozpočet a hospodaření za rok 2019

Rozpočtový výhled na rok 2019 Rozpočtový výhled Komentář
     
Návrh rozpočtu města Modřice rok 2019 Návrh odvětvový Investice
  Návrh druhový Poskytnuté dotace
     
Schválený rozpočet města Modřice rok 2019 Odvětvové členění Investice
  Druhové členění Poskytnuté dotace
     
Rozpočtová opatření rozpočtu roku 2019 RO č. 1 - odvětvový Investice
  RO č. 1 - druhový Poskytnuté dotace
    Komentář
  RO č. 2 - odvětvový Investice
  RO č. 2 - druhový Poskytnuté dotace
    Komentář
  Rozpočtové opatření č. 3  
  Rozpočtové opatření č. 4  
  Rozpočtové opatření č. 5  
  Rozpočtové opatření č. 6  
  Rozpočtové opatření č. 7  
  Rozpočtové opatření č. 8  
  Rozpočtové opatření č. 9  
     

Schválený Závěrečný účet města Modřice za rok 2019

Schválený Závěrečný účet města za rok 2019

Přílohy:

     01. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019

     02. Výkazy příspěvkových organizací k 31.12.2019

            MŠ -   Rozvaha    Vykaz zisku a ztráty    Příloha    Inventarizační zpráva    Zpráva o výsledku kontroly

            ZŠ  -    Rozvaha    Výkaz zisku a ztráty    Příloha    Inventarizační zpráva    Zpráva o výsledku kontroly

 

     03. Výkazy města k 31.12.2019 -    Rozvaha     Výkaz zisku a ztráty     Příloha      

                                                                                         Přehled o peněžních tocích     Přehled o změnách kapitálu

                                                                                         Fin 2-12

     04. Finanční vypořádání přijatých dotací za rok 2019

     05. Přehled poskytnutých dotací za rok 2019

     06. Inventurní soupis zastaveného majetku k 31.12.2019

     07. Inventurní soupis zůstatků bankovních účtů a hotovosti k 31.12.2019

     08. Inventarizační zpráva za rok 2019

                    Příloha 2       Příloha 3       Příloha 4

     09. Ukazatele k 31.12.2019

     10. Monitoring hospodaření k 31.12.2019

     11. Příloha k závěrečnému účtu za rok 2019

Autor: RM / Datum vytvoření: 23. 3. 2017