Jste zde

Rozpočet a hospodaření za rok 2015

Rozpočtový výhled na rok 2015      - Rozpočtový výhled             - Komentář

                                                       - Rozpočtové opatření č. 1   - Komentář

Schválený rozpočet na rok 2015     - Rozpočet odvětvový           - Investice

                                                       - Rozpočet druhový              - Dotace

                                                                                                   - Kulturní a sportovní akce

Rozpočtová opatření v roce 2015   - Rozpočet odvětvový         - Komentář k RO č. 1        - Komentář k RO č. 2

                                                     - Rozpočet druhový            - Komentář k RO č. 3        - Komentář k RO č. 4

 

 

Závěrečný účest města za rok 2015

01. Závěrečný účet

02. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

03. Výkazy příspěvkových organizací

          Mateřská škola    Rozvaha     Výkaz zisku a ztráty     Příloha   

          Základní škola     Rozvaha     Výkaz zisku a ztráty     Příloha

04. Výkazy města         Rozvaha     Výkaz zisku a ztráty     Příloha     

                                                 Přehled o peněžních tocích     Přehled o změnách kapitálu    

                                                 Fin 2-12

05. Inventurní soupis zastaveného majetku

06. Inventurní soupis zůstatků bankovních účtů, hotovosti a cenin

07. Zpáva o výsledku inventarizace

      Příloha 1_a     Příloha 1_b     Příloha 3     Příloha 4     Příloha 5

08. Ukazatele

09. Příloha k závěrečnému účtu

Autor: RM / Datum vytvoření: 16. 4. 2013