Jste zde

Rozpočet a hospodaření za rok 2014

Schválený rozpočet na rok 2014      - Rozpočet - odvětvový      - Investice

                                                                                                    - Dotace

                                                          - Rozpočet - druhový         - Kulturní a sportovní akce

Rozpočtová opatření v roce 2014      - Rozpočtová opatření       - Komentář k RO č.1

                                                                                                   - Komentář k RO č.2 

                                                                                                   - Komentář k RO č.3

                                                                                                   - Komentář k RO č.4

                                                                                                   - Komentář k RO č.5

                                                                                                   - Komentář k RO č.6

                                                                                                   - Komentář k RO č.7

                                                                                                   - Komentář k RO č.8

                                                                                                   - Komentář k RO č.9

 

Závěrečný účest města za rok 2014

01. Závěrečný účet

02. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

03. Výkazy příspěvkových organizací

Mateřská škola     Rozvaha     Výkaz zisku a ztráty     Příloha

Základní škola     Rozvaha     Výkaz zisku a ztráty     Příloha

04. Výkazy města     Fin 2-12   Rozvaha   Výkaz zisku a ztráty   Příloha    Přehled o peněžních tocích 

                               Přehled o změnách kapitálu

05. Inventurní soupis zastaveného majetku

06. Inventurní soupis zůstatků bankovních účtů, hotovosti a cenin

07. Finanční vypořádání

08. Zpáva o výsledku inventarizace

09. Ukazatele

10. Příloha k závěrečnému účtu

Autor: RM / Datum vytvoření: 11. 1. 2012