Jste zde

Rozpočet a hospodaření za rok 2011

Schválený rozpočet na rok 2011     - Rozpočet                         - Komentář

Rozpočtová opatření v roce 2011    - Rozpočtová opatření       - Komentář k RO č.1

                                                                                                - Komentář k RO č.2

                                                                                                - Komentář k RO č.3

                                                                                                - Komentář k RO č.4

                                                                                                - Komentář k RO č.5

Závěrečný účet města za rok 2011

  1. Závěrečný účet
  2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
  3. Výkazy příspěvkových organizací   -   MŠ          Rozvaha          Výsledovka          Příloha                                                                    ZŠ          Rozvaha          Výsledovka          Příloha
  4. Výkazy města -     FIN 2-12          Rozvaha          Výsledovka          Příloha
  5. Inventurní soupis zastaveného majetku
  6. Inventurní soupis zůstatků bankovních účů a cenin
  7. Finanční vypořádání     -          Sčítaní lidu 2011                                                                                                                         Biopopelnice
  8. Zápis o výsledku inventarizace
  9. Ukazatele
  10. Příloha k závěrečnému účtu
Autor: RM / Datum vytvoření: 17. 10. 2011