Jste zde

Počet obyvatel ve městě Modřice

Počet obyvatel s trvalým pobytem v ČR přihlášených v Modřicích:

k 1.1.2004......3 588
k 1.1.2005......3 594
k 1.1.2006......3 608
k 1.1.2007......3 706
k 1.1.2008......3 744
k 1.1.2009......3 862
k 1.1.2010......3 949
k 1.1.2011......4 103
k 1.1.2012......4 227
k 1.1.2013......4 284
k 1.1.2014......4 378
k 1.1.2015......4 484
k 1.1.2016......4 539
k 1.1.2017......4 592
k 1.1.2018......4 627
k 1.1.2019......4 620 

Z uvedené statistiky je zřejmé, že počet přihlášených osob ve městě Modřice každoročně narůstá. V roce 2018 došlo k mírnému poklesu. Informace o aktuálním počtu obyvatel podá matrikářka MÚ Modřice nebo jsou k nahlížení na http://www.mvcr.cz/clanek/statistiky-pocty-obyvatel-v-obcich.aspx

Autor: KB / Datum vytvoření: 21. 9. 2012