Jste zde

Znak města

Modřický znak byl oficiálně městu udělený roku 2009. Je tvořen svisle postavenou dubovou ratolestí. V současné době má znak dva páry listů, dvojici žaludů mezi nimi a třetí tvoří nahoře ukončení. Větvička je zelená v červeném poli, vlastní plody jsou zlaté (žluté). Současnou podobu znaku města vypracoval Ladislav Šebestík, který čerpal z podoby dodnes dochovaného znaku nad vchodem někdejší modřické školy na náměstí Svobody.