Jste zde

Svaz žen

Kontakt:
Cupalová Regina, kontakt: 607 219 312

Svaz žen se schází pravidelně jednou týdně (ve čtvrtek) na "hasičce". Vypomáhá při organizaci společenských a kulturních akcí, které pořádá město Modřice a tím se stává nedílnou součástí života ve městě. Úzce spolupracuje se Sborem dobrovolných hasičů města Modřic.