Jste zde

Digitální povodňový plán města Modřice a varovný infomační systém města Modřice

Cílem projektu je ochránit zdraví občanů a předejít škodám na majetku díky včasnému varování před povodňovým nebezpečím. Projekt řeší zpracování digitálního povodňového plánu města Modřice a modernizaci varovného a informačního systému města (bezdrátové rozhlasy).

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí

Evidenční číslo EDS/SMVS: 115D312040138

Autor: KvH / Datum vytvoření: 14. 5. 2018