Jste zde

Zastupitelstvo 2/2014

8. 12. 2014 - 18:00 do 23:00

Pozvánka

Zápis a Usnesení

Program: Úvod

1)      Projednání a schválení Jednacího řádu ZMM pro volební období 2014 – 2018 dokument
2)      Kontrola úkolů  dokument
3)      Projednání a schválení složení KV a FV  dokument
4)      Projednání majetkových transakcí  dokument
5)      Projednání hospodaření města
         5.1 Zpráva o hospodaření města v období 1 – 10/2014  dokument
         5.2 Rozpočtové opatření č. 7/2014  dokument
         5.3 Rozpočtové opatření č. 8/2014  dokument
         5.4  Rozpočtové opatření č. 9/2014 vč. souvisejících dokumentů  dokument   dokument
6)      Projednání rozpočtu města na rok 2015
         6.1 Schválení rozpočtu platů pracovníků města  dokument
         6.2 Schválení rozpočtu sociálního fondu města Modřice  dokument
         6.3 Jmenovité schválení odměn neuvolněným zastupitelům  dokument
         6.4 Projednání a schválení rozpočtu města Modřice na rok 2015  dokument
         6.5 Schválení uvolnění dotací a příspěvků z rozpočtu města pro rok 2015 spadajících do kompetence ZMM   dokument            
         6.6 Projednání přezkoumání hospodaření města v roce 2015  dokument
7)      Projednání rozpočtových výhledů na rok 2016 a 2017
         7.1 Rozpočtové opatření č. 1/2016 rozpočtového výhledu na rok 2016  dokument
         7.2 Rozpočtový výhled na rok 2017  dokument
8)      Víceúčelová sportovní hala – zahájení příprav k realizaci  dokument
9)      Pojmenování nové ulice  dokument
10)  Složení inventarizačních komisí  dokument
11)  Projednání obecně závazných vyhlášek  dokument
12)  Zvolení pověřeného strážníka Městské policie  dokument
13)  Projednání plánu činnosti orgánů města Modřice v roce 2015  dokument
14)  Různé, diskuse  dokument
       Závěr