Jste zde

Zastupitelstvo 14/2013

9. 12. 2013 - 18:00 do 23:00

 

 

Usnesení a Zápis

Pozvánka

Program:  Úvod

1) Zpráva starosty o činnosti úřadu dokument
2) Kontrola uložených úkolů dokument
3) Projednání majetkových transakcí dokument
4) Projednání hospodaření města v roce 2013
4.1 Zpráva o hospodaření města v období 1-10/2013 dokument
4.2 Plnění rozpočtu v roce 2013  dokument
4.3 Rozpočtové opatření platů dokument
4.4 Rozpočtové opatření č. 4/2013 a č. 5/2013 dokument
rozpočtu města
5) Projednání rozpočtu města na rok 2014
5.1 Projednání rozpočtu platů pracovníků městského úřadu dokument
5.2 Projednání rozpočtu sociálního fondu města Modřice dokument
5.3 Projednání rozpočtu města Modřice na rok 2014 dokument
5.4 Uvolnění schválených dotací a příspěvků z rozpočtu města roku 2014 spadající do kompetence ZMM dokument
5.5 Informace o financování schválených kulturních a sportovních akcí pořádaných městem Modřice v roce 2014 dokument
5.6 Projednání přezkoumání hospodaření města v roce 2014 dokument
6) Projednání rozpočtových výhledů
6.1 Rozpočtové opatření č. 1/2015 rozpočtového výhledu na rok 2015 dokument
6.2 Rozpočtový výhled na rok 2016        dokument
7) Zpráva z činnosti Finančního výboru
7.1 Zpráva z činnosti Finančního výboru dokument
7.2 Projednání pololetních odměn členům Finančního výboru
8) Zpráva z činnosti Kontrolního výboru dokument
8.1 Zpráva z činnosti Kontrolního výboru
8.2 Projednání pololetních odměn členům Kontrolního výboru   
9)    Projednání plánu činnosti orgánu města Modřice v roce 2014 dokument
10)  Různé, diskuse dokument
       Závěr