Jste zde

Zastupitelstvo 13/2013

9. 9. 2013 - 18:00 do 23:00

Usnesení - Zápis - Zpravodaj 10/2013 (zpráva a komentář starosty)

Pozvánka - dokument

Úvod

  1)    Zpráva starosty o činnosti úřadu - dokument
 2)    Kontrola uložených úkolů - dokument
 3)    Projednání majetkových transakcí - dokument
 4)    Stanovení nájemného v PBDS - dokument
 5)    Zřízení organizační složky PBDS - dokument
 6)    Projednání hospodaření města v roce 2013 
6.1  Zpráva o hospodaření města v období 1 – 7/2013 - dokument
6.2  Rozpočtové opatření platů č.1/2013 - dokument
6.3  Rozpočtové opatření č. 3/2013 - dokument
 7)    Nástin rozpočtu na rok 2014 - dokument
 8)    Zprávy z činnosti výborů
8.1. Zpráva z činnosti FV - dokument
8.2. Zpráva z činnosti KV - dokument
 9)    Projednání zadání ÚP Modřice - dokument
 10)  Schválení inventarizačních komisí - dokument
 11)  Různé, diskuse - dokument
Závěr