Jste zde

KK10 - Trio Komorní dechové harmonie

29. 9. 2004 - 19:00

Trio Komorní dechové harmonie Brno
   Rastislav Kozoň - hoboj
   Zdeněk Mikulášek - klarinet
   Zdeněk Dobrovolný - fagot