Jste zde

Tříkrálová sbírka v Modřicích

4. 1. 2023 - 08:00 do 15. 1. 2023 - 22:00

Letošní Tříkrálová sbírka bude probíhat v Modřicích od 4. ledna do 15. ledna 2023, kdy budou skupinky koledníků obcházet naše město. Každá skupinka bude mít vedoucího, který se, na požádání, prokáže průkazkou a občanským průkazem a bude mít zapečetěnou pokladničku s logem Charity.

Kdo by se chtěl zapojit do koledování z řad dětí či dospělých, přijďte prosím ve středu 4. ledna 2023 v 17 h na faru v Modřicích, Masarykova 147. Budou zde předány pokyny ke sbírce a materiály. Každá pomocná ruka je vítána. Modřice jsou rozsáhlé a bylo by dobré se pokusit projít všechny obydlené ulice.

Hana Chybíková, místní koordinátorka sbírky, tel. 724 767 000