Jste zde

PBDS- vítěznou stavbou JM kraje roku 2013

Pasivní bytový dům pro seniory se stal nejlepší stavbou Jihomoravského kraje

Jihomoravské stavební společenství při Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR pod záštitou Jihomoravského kraje
vyhlašuje každoročně soutěž o nejlepší stavbu Jihomoravského kraje. Odborná porota vyhodnotila náš
Pasivní bytový dům pro seniory v kategorii bytové stavby jako nejlepší stavbu roku 2013, získali jsme 1. místo.
Cenu předal na Stavebním veletrhu v Brně 24. 4. 2014 náměstek hejtmana Jihomoravského kraje
Mgr. Václav Božek, CSc. a rektor Vysokého učení technického v Brně prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
                                                                                                                                     
                                                                                                                                            Ing. Hana Chybíková

DIPLOM - OTEVŘÍT.