Jste zde

Aktuality

Hlášené odstávky elektrické energie v Modřicích: https://www.eon-distribuce.cz/o-nas/distribucni-soustava/odstavky

Oznámení o plánované investiční akci, kdy bude zasaženo i město Modřice (připojení nového zákazníka, ulice Chrlická, v období 06 – 08/2016).
Prosím, vezměte na vědomí, že tato informace nenahrazuje oznámení o plánovaném přerušení dodávky.

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU I BIOODPADU JE V MODŘICÍCH ZPROŠTĚN OD POPLATKŮ.

  • komunální odpad se sváží v průběhu pátku (již od brzkého rána)
     
  • svoz biopopelnice se provádí od března do listopadu vždy v úterý od 6 hodin
     
  • kontejner u fotbalového hřiště se vyváží jednou za 14 dní (vždy v sudý týden)

 

Městský nohejbalový klub Modřice zve příznivce nohejbalu na UNIF Světový pohár klubů v nohejbalu Modřice 2022, který se koná v sobotu 25. 6. od 9 hodin a v neděli 26. 6. od 10 hodin v Městské hale Modřice.  

Stránky