Jste zde

Aktuality

Informace o výluce OTEVŘÍT .

Opatření - OTEVŘÍT

Dopravní značení - OTEVŘÍT

Hlášené odstávky elektrické energie v Modřicích: https://www.eon-distribuce.cz/o-nas/distribucni-soustava/odstavky

Oznámení o plánované investiční akci, kdy bude zasaženo i město Modřice (připojení nového zákazníka, ulice Chrlická, v období 06 – 08/2016).
Prosím, vezměte na vědomí, že tato informace nenahrazuje oznámení o plánovaném přerušení dodávky.

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU I BIOODPADU JE V MODŘICÍCH ZPROŠTĚN OD POPLATKŮ.

  • komunální odpad se sváží v průběhu pátku (již od brzkého rána)
     
  • svoz biopopelnice se provádí od března do listopadu vždy v úterý od 6 hodin
     
  • kontejner u fotbalového hřiště se vyváží jednou za 14 dní (vždy v sudý týden)

 

Pozvánku na akci - OTEVŘÍT

Pozvánku na akci - OTEVŘÍT

Průběh 1. workshopu auditu familyfriendlycommunity

Ve středu 27. dubna se v zasedací místnosti Městského úřadu Modřice uskutečnil 1. workshop k projektu auditu familyfriendlycommunity. Na setkání se dostavilo průběžně 26 účastnic/účastníků. Na tomto hodnotícím workshopu měla projektová skupina, za pomoci přítomné veřejnosti, vytvořit souhrn všech stávajících prorodinných opatření a aktivit, které přispívají ke spokojenému životu v naší obci a to napříč všemi generacemi.

Stránky