Jste zde

Sdělení ke stavu Moravanského potoka a rybníku při ul. Masarykova

Sdělení ke stavu Moravanského potoka a rybníku při ul. Masarykova v Modřicích

Znečištění  Moravanského potoka a úhyn ryb v rybníku při ul. Masarykova byl nahlášen a  je řešen s příslušnými orgány -  Českou inspekcí životního prostředí, oblastní inspektorát Brno,  HZS JMK a Povodím Moravy a.s. Informován byl také MÚ Šlapanice, odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství.

Ing. Hana Chybíková