Jste zde

Rozšíření sportovních příležitostí pro občany Modřic

Rozšíření sportovních příležitostí pro občany Modřic

Město Modřice od 5.9.2022 uvedlo do provozu další nová sportoviště v rámci areálu Městské haly Modřice. Jedná se o fotbalové hřiště s povrchem umělá tráva a dále dva venkovní tenisové kurty s umělým povrchem. Obě nové sportoviště se nachází v lokalitě u bývalého penzionu FINO v místech, kde dříve byly staré antukové kurty a staré škvárové fotbalové hřiště. Obě hrací plochy jsou pokryty certifikovanými povrchy moderní generace.

Fotbalovou plochu mohou užívat modřičtí občané bezplatně v těchto termínech:

středa a čtvrtek v době od 16,00 do 18,00 hodin

sobota v době od 10,00 do 12,00 hodin

neděle v době od 15,00 do 19,00 hodin

Mimo výše popsané termíny je možno si hřiště zarezervovat každý den v době od 8 do 21 hodin formou placeného pronájmu pomocí rezervačního systému Městské haly Modřice.

Tenisové kurty jsou k dispozici formou placeného pronájmu každý den v době od 8 do 21 hodin.  Zájemci si je mohou rezervovat také pomocí rezervačního systému Městské haly Modřice

Vstup a užívání obou nových herních ploch probíhá prostřednictvím recepce Městské haly Modřice. Zde jsou uživateli zapůjčeny klíče. Uživatel je povinen takto zapůjčené klíče po skončení doby využití hřiště na recepci Městské haly Modřice osobně vrátit.

V prostorách a nejbližším okolí obou nových ploch se nenachází šatny a WC. Šatny a WC pro areál jsou umístěny v areálu travnatého hřiště ve vzdálenosti cca 400 metrů, které lze po dohodě se zástupci vlastníka primárně užívat. Dále je WC a šatny možno využít po dohodě se zástupci vlastníka v prostorách Městské haly Modřice.

Provozní řád obou nových sportovišť je vyvěšen na sportovištích a také na webu Městské haly Modřice.

Petr Jahoda
manager Městské haly Modřice