Jste zde

Poptávková doprava v Modřicích - dotazníkové šetření

Město zvažuje zavedení poptávkové dopravy jako posílení dopravní obslužnosti pro občany. V první etapě žádáme o vyplnění dotazníku. 

Odkaz na online dotazník

Dotazník též můžete vytisknout (viz níže), vyplnit a odeslat e-mailem nebo osobně přinést na MěÚ Modřice.

Článek poptávková doprava

Dotazník

Participační plán