Jste zde

Pokyny k postupu při konání sňatečných obřadů platné od 11.05.2020

Nové usnesení vlády, které již bylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů České republiky dne 01.05.2020. Tímto usnesením se mění podmínky pro uzavírání sňatků. Od 11.05.2020 bude možné uzavírat manželství s přítomností do počtu 100 osob, a to za specifických hygienických podmínek.

 

Soubory: