Jste zde

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru "RS 2 VRT Modřice - Šakvice - Rakvice" dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů