Jste zde

Oznámení o provádění stavebních prací - opravy chodníku na ulici Komenského

 

 

Oznámení o provádění stavebních prací - opravy chodníku na ulici Komenského

12. 11. 2018 byly zahájeny stavební práce – opravy chodníku na ulici Komenského.

Práce byly na konci srpna přerušeny z příčiny technických problémů s uložením kabelů v chodníku, které se již podařilo odstranit. Z důvodu příznivých klimatických podmínek se bude dále pokračovat po kratších úsecích a to od č. p. 632 směrem k základní škole.

Žádáme občany, aby dbali zvýšené opatrnosti. Děkujeme.

 

Ing. Hana Chybíková, místostarostka