Jste zde

Oprava komunikace ul. Brněnská

Od 1. 6. do 12. 6. 2022 bude Správa a údržba silnic JMK provádět opravu části komunikace ul. Brněnská. Objízdné trasy jsou označeny přechodným dopravním značením. Kontaktní osobou je p. Čuma: tel. 603 355 080 nebo p. Miloš Soukup, tel. 606 741 190.