Jste zde

Omezení autobusů v Modřicích - linky 49 a N94

Výluka autobusů v Modřicích – linky 49 a N94

Od 12. 5. 2024 23:30 přibližně do 7. 6. 2024 23:00

Z důvodu I. etapy rekonstrukce inženýrských sítí bude od 23:30 v neděli 12. května 2024 do 23:00 v pátek 7. června 2024 (předpoklad) zcela vyloučen provoz v části ulice Masarykovy v Modřicích.

 Autobusové linky 49 a N94 pojedou v úseku Přízřenice – Modřice, Masarykova obousměrným odklonem ulicemi Moravanskou, Vídeňskou, Brněnskou, Nádražní a Husovou.

• Vynechají tak zastávky Jezerní, Modřická a Modřice, Žižkova.

• Na odklonové trase obslouží zastávky Moravanská, Modřice, Brněnská (linka 49 pouze ve směru do Brna), Modřice, železniční stanice (nástupiště 5 a 6 v ulici Husově) a Modřice, Husova.

• Spoje linky N94 také navíc obslouží zastávku Modřice, smyčka.

• Část spojů linky N94 bude ukončena v terminálu Modřice, železniční stanice (odjezd do Brna ze stanoviště 2; tyto spoje neobslouží zastávku v ulici Husově).

Zastávky JezerníModřická a Modřice, Žižkova budou po dobu výluky bez obsluhy.

INFORMACE A SCHÉMA DOPRAVNÍCH OPATŘENÍ