Jste zde

Nabídka pronájmu prostor u tramvajové smyčky

Nabídka pronájmu nebytových prostor

Společnost KORDIS má zájem pronajmout prostory zázemí pro cestující situované u tramvajové smyčky v Modřicích na konečné tramvaje č. 2. V tomto objektu se nachází prostor původně učený k prodeji občerstvení, WC pro veřejnost, čekárna pro cestující, prostor původně určený jako informační a prodejní místo IDS JMK.

K získání bližších informací kontaktujte JUDr. Dlouhou, tel. 543 426 661, e-mail vdlouha@kordis-jmk.cz