Jste zde

Opatření k hotovostním platbám

Opatření MÚ Modřice k hotovostním platbám v souvislosti protiepidemickými opatřeními

Na základě protiepidemických opatření MÚ Modřice se od pondělí,  08. 03. 2021 uzavírá pokladna města Modřice na dobu neurčitou. Z tohoto důvodu:

  1. Veškeré poplatkové povinnosti (místní poplatky, nájmy z obecních pozemků, nájmy a služby v bytových domech, nájmy a služby v PBDS, pokuty) lze plnit pouze bezhotovostním převodem na účet města 19-2051183379/0800. Variabilní symbol platby lze ověřit telefonicky u vedoucího finančního odboru, tel.: 537 001 022, mobil: 606 711 065, nebo na emailu: roman.mulicek@mesto-modrice.cz
  2. Splatnost poplatkových povinností dle bodu 1 se prodlužuje do 30.06.2021.