Jste zde

Informace občanům k ohrožení jejich životů a zdraví v souvislosti s výskytem metylalkoholu v nápojích

Vyzýváme všechny občany Jihomoravského kraje, aby nekonzumovali lihoviny a destiláty s nejistým původem či složením, protože se tak vystavují nebezpečí ohrožení zdraví a života.
Pro informování občanů zřídil Jihomoravský kraj prostřednictvím Nemocnice Kyjov zvláštní krizovou informační telefonní linku s číslem 518 601 335, která 24 hodin denně poskytne zájemcům informace o příznacích otravy metylalkoholem a nutných postupech k léčbě postižených pacientů.

Informace pro obyvatele Jihomoravského kraje jsou průběžně zveřejňovány na webové stránce Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz, kde jsou uvedeny vhodné postupy při podezření na požití nebo výskyt alkoholu s příměsí metylalkoholu. Na této stránce jsou také základní informace o projevech otravy metylalkoholem a doporučený postup při podezření na otravu a dále kontakty na pracoviště, na která se mohou obracet jednotliví občané v případě podezření na kontaminaci jimi konzumovaných lihovin metylalkoholem.  

Nová aktualita k výskytu metylalkoholu je na webu:

http://krizport.firebrno.cz/aktualni-situace/all-informace-obcanum-k-ohrozeni-jejich-zivotu-a-zdravi-v