Jste zde

Pravidelné hlášení 21.10.2013

Město Modřice a kolektiv stárků Vás zvou na Kácení máje, které se uskuteční v pátek dne 25.10.2013. Fyzické kácení proběhne v 16:30 hodin. Zábava na hotelu Gregor začíná v 20:00 hodin. Hraje skupina Kanci paní nadlesní, vstupné je 80Kč. Přijďte si s námi zatancovat.

Základní umělecká škola Ořechov-pobočka Modřice pořádá výstavu prací žáků výtvarného oboru na radnici města Modřice v 1. patře od 26.9.2013 - 8.11.2013, volný vstup v úředních hodinách radnice.

Oznamujeme občanům, že dne 21. října budou zahájeny stavební práce na pokládce kabelů nízkého napětí do země a vedení veřejného osvětlení na náměstí Svobody. S tímto souvisí i omezení průchodnosti chodníků. Prosíme občany o zvýšenou opatrnost. Děkujeme za pochopení.

Město Modřice zve všechny příznivce hudebních zážitků na 66. komorní koncert, na kterém vystoupí špičkový brněnský komorní soubor - Moravské klavírní trio, známé především z populárních Novoročních koncertů v Besedním domě. Kromě dalších skladeb vážné hudby na koncertě zazní Trio B-dur Ludwiga van Beethovena, ve kterém klarinetový part jako host zahraje Vendula Šromová, držitelka 1. místa v celostátní soutěži ročníku 2012 - studentka ZUŠ Modřice a úspěšná sólistka našich swingových koncertů.  Koncert se koná v sále na radnici  ve středu 23. října v 19 hodin.
Vstupné je doborovolné.

Brněnské vodárny a kanalizace oznamují, že došlo k havárii na veřejném vodovodu. Při opravě havárie bude dne 22.10. až 23.10. 2013  v době od 22:30 do 7 hodin  nutné přerušit dodávku vody pro Vaše nemovitosti. Žádáme Vás, aby jste se na uvedenou dobu vodou předzásobili. Upozorňujeme odběratele na možnost krátkodobého zakalení vody. Podrobnosti o stavu opravy na telefonním čísle 543 212 537

E. On žádá vlastníky či uživatele nemovitostí o odstranění nebo ořez dřevin ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. Práce, při kterých by mohla být ohroženy bezpečnost osob, technický stav vedení nebo jeho provoz, může být prováděna pouze se souhlasem společnosti E.ON Česká republika. Odstranění a ořez dřevin prosíme proveďte v termínu do konce tohoto roku. Bližší informace Vám poskytneme na telefonním čísle 840 111 333.