Jste zde

Pravidelné hlášení 20.04.+22.04.2020

Městský úřad Modřice oznamuje občanům, že od pondělí 20.04.2020 bude městský úřad v provozu pouze v úřední dny pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hodin. Provoz matriky bude omezen pouze na středu od 8:00 do 17:00 hodin. Polední přestávka je vždy od 12:00 do 12:30 hodin. Vyřizování úředních záležitostí bude probíhat telefonickou či elektronickou formou. Vyřízení úřední záležitosti osobně využijte pouze v nezbytně nutných a neodkladných případech, a vždy s ochrannými prostředky. V ostatní dny je možné úřední záležitost vyřídit pouze telefonicky nebo elektronicky. Při vstupu do radnice je nutné se řídit pokyny na informačních tabulích. Současně žádáme občany o minimalizaci osobních návštěv úřadu. Děkujeme

Vážení rodiče, zveme vás srdečně k zápisu do Mateřské školy Modřice, který se koná v pondělí 4. května od 7.00 do 17.00 hodin. Podrobnosti k zápisu si přečtěte na webových stránkách školy: www.msmodrice.cz.