Jste zde

Pravidelné hlášení 18.03.2020

V souvislosti s nepříznivým vývojem situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem oznamujeme: 
Na základě snahy co nejvíce omezit šíření nákazy, která je dle dosavadních zkušeností nejvíce ohrožující pro osoby vyššího věku a chronicky nemocné, rozhodlo vedení města o následujícím opatření:
Nejlepší způsob, jak zabránit masovému rozšíření infekce je omezení kontaktů s ostatními lidmi, tedy nechodit ani do obchodů, což je důležité pro nejvíce ohrožené skupiny obyvatel – starší či chronicky nemocné osoby. 
Z tohoto důvodu nabízíme seniorům a osobám, které se dostaly do karantény, či trpí dlouhodobou nemocí, možnost donášky základních potravin, drogistického zboží a léků. 
V případě, kdy tuto službu nemůže zajistit rodina volejte na tel. č. 724 767 000 (místostarostka) v pracovních dnech od 8 do 12 hodin. Nákup vám zajistíme ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Modřice a Městskou policií Modřice. 
Nákupy budou rozváženy v odpoledních hodinách maximálně 2 x za týden a v sortimentu, který bude v dané chvíli k dispozici. 
Žádáme občany, aby tuto možnost nezneužívali, neboť pak bychom nebyli schopni službu zajistit pro nejvíce potřebné.

Preventivní opatřemí MěÚ Modřice, omezení provozu radnice https://bit.ly/3a2umL5

V souladu  s § 23, písm. c) a f) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů vydává starosta KRIZOVÉ OPATŘENÍ č. 1/2020:  Každá osoba je povinna při pohybu na území města Modřic zakrýt si ústa a nos respirátorem, rouškou, šálou, kapesníkem nebo jinou obdobnou ochrannou pomůckou sloužící k zamezení šíření koronaviru. Toto nařízení platí okamžikem vyhlášení tedy od 18.3.2020.

Občanům starším 70 let a chronicky nemocným  se doporučuje nevycházet z domu. Pokud se z tohoto důvodu dostanete do svízelné situace volejte MěÚ Modřice tel.: 537 001 011 nebo 724 767 000  

Vzhledem k nedostatku ochranných pomůcek jsou ordinace praktických lékařů v Modřicích UZAVŘENY do odvolání. Zajistíme vystavení eReceptu a eNeschopenek po telefonické konzultaci. Na tel. číslech praktických lékařů je možné v ordinačních dobách zdravotní stav konzultovat. Tel. čísla: MUDr. Urbánková - 602 705 692, pevná linka 547 216 203, MUDr. Kousalík - 777 151 321, pevná linka 547 216 580. Řeší se pouze akutní případy.  

Do 26.3.2020 (včetně) je ZAVŘENÝ Sběrný dvůr Modřice.

Na webových stránkách města se mohou občané přihlásit k odběru novinek týkajících se aktuální situace. Přihlášení najdete na úvodní straně webu města vlevo dole.