Jste zde

Pravidelné hlášení 12.09.2022

Ve dnech 23.09. a 24.09. se konají volby do Zastupitelstva obcí a Senátní volby. V pátek můžete navštívit volební místnosti od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Modřice jsou rozděleny do čtyř okrsků. Číslo (včetně místa) okrsku, kam půjdeme volit, je uvedeno v levém horním rohu na obálce s hlasovacími lístky, kterou obdržíte do schránky, a také na stránkách města Modřic. 

Blokové čištění se bude konat v termínech: 19. září - okruh 1, 26. září - okruh 2 a 16. září - okruh 3. Seznam ulic spadajících do jednotlivých okruhů je zveřejněn na webových stránkách a FB města Modřic.  

Dne 19.09.2022 od 8 do 11 hodin je hlášena odstávka elektrické energie na ulici Hřbitovní č.p. 103, 204 - 207, 209, 231, 286, 299, 300, 371, 433, 448, 466, 508, 521, 649 - 651, 670, 854 - 856. 

Oznamujeme občanům, že doba bezplatného přístupu veřejnosti na hřiště s umělým trávníkem vedle Základní školy na Benešové ulici se prodlužuje do 15. září. Bližší informace na webu Městské haly a na oplocení hřiště. 

Od 5. 9. 2022 jsou v provozu dva nové tenisové kurty s umělým povrchem a také fotbalové hřiště s umělým povrchem v lokalitě vedle penzionu FINO. Fotbalovou plochu mohou užívat modřičtí občané bezplatně v termínech: středa a čtvrtek v době od 16 do 18 hodin, sobota v době od 10 do 12 hodin, neděle v době od 15 do 19 hodin. Mimo výše popsané termíny je možno si hřiště zarezervovat každý den od 8 do 21 hodin formou placeného pronájmu pomocí rezervačního systému Městské haly Modřice. Tenisové kurty jsou k dispozici formou placeného pronájmu každý den v době od 8 do 21 hodin. Zájemci si je mohou rezervovat také pomocí rezervačního systému Městské haly Modřice. Vstup a užívání obou nových herních ploch probíhá prostřednictvím recepce Městské haly Modřice. Zde jsou uživateli zapůjčeny klíče. Další informace o možnosti jejich využití získáte na recepci Městské haly Modřice nebo na jejích webových stránkách.

KOMERČNÍ HLÁŠENÍ:

Společenství kominíků a topenářů bude provádět v Modřicích ve čtvrtek 15.09.2022 revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak revize, kontroly a čištění komínů a kontroly kotlů na plynná paliva. Cena za kontrolu a čištění komínu je 400 Kč za kontrolu a čištění plynového kotle je od 400 Kč a za revizi kotle na tuhá paliva 950 Kč. Zájemci se mohou objednat telefonicky na čísle: 608 748 989