Jste zde

Pravidelné hlášení 07.03.2018

Vzhledem k nepříznivému počasí budou kontejnery na bioodpad u hřiště přistaveny až 19. března 2018.

Veřejná prezentace studie "Vodní nádrž Masarykova, Modřice" proběhne dnes 7. března 2018 v 17 hodin ve velké zasedací místnosti radnice. Od 8. 3. do 23. 3. bude vystavena v prostorách radnice a na webových stránkách města. Návrhy na pojmenování rybníka vhoďte do sběrného boxu na radnici u vstupu nebo pošlete na adresu: lenka.ventrubova@mesto-modrice.cz.

Upozorňujeme občany, že od 6.3.2018 do 12.3.2018 bude v Modřicích probíhat odečet plynu od všech odběratelů a dodavatelů.  

Dětský folklorní kroužek zve na VÍTÁNÍ JARA V MODŘICÍCH, které se koná v neděli 18.03.2018 od 15 hodin. Sraz a zahájení tentokrát u dětského hřiště na Rybníčku. Průvod půjde přes nám. Míru na nám. Svobody a dále po cyklostezce k mostu, kde bude zakončení.