Jste zde

Pravidelné hlášení 05.11.2018

Zveme občany na první veřejné ustavující zasedání Zastupitelstva města Modřic, které se bude konat dne 5. listopadu 2018 v 18 hodin ve velké zasedací místnosti na radnici.

Město Modřice vydává výzvu k přihlášení zájemců na dvě pracovní pozice: INVESTIČNÍ REFERENT a HLAVNÍ ÚČETNÍ. Nástup na obě místa je 01.01.2019. K přihláškám (které jsou uloženy na webových stránkách města) přiložte strukturovaný životopis, výpis z Rejstříku trestů ne starší tří měsíců a ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání. Kontaktním pracovníkem je paní Martina Vojtová tel.: 537 001 021, 774 002 172, e-mail: martina.vojtova@mesto-modrice.cz.

Město Modřice pořádá v sobotu 10.11. ochutnávku mladých vín, na níž můžete ochutnat domácí zabijačkové pochoutky. Bude se konat ve dvoře Městské policie, nám. Svobody 90 od 17 hodin do 20 hodin.