Jste zde

Mimořádné hlášení 30.05.2023

Farnost Modřice zve občany u příležitosti Noci kostelů k návštěvě kostela sv. Gotharda v Modřicích, který bude otevřen od 19 do 21:30 hod. a kostela sv. Markéty v Přízřenicích, který bude otevřen od 16:30 do 21:30 hodin. Akce se bude konat 02.06.2023. Celý program Noci kostelů je zveřejněn na webových stránkách a FB města Modřic.