Jste zde

Mimořádné hlášení 19.03.2020

V souvislosti s nepříznivým vývojem situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem oznamujeme: 
Na základě snahy co nejvíce omezit šíření nákazy, která je dle dosavadních zkušeností nejvíce ohrožující pro osoby vyššího věku a chronicky nemocné, rozhodlo vedení města o následujícím opatření:
Nejlepší způsob, jak zabránit masovému rozšíření infekce je omezení kontaktů s ostatními lidmi, tedy nechodit ani do obchodů, což je důležité pro nejvíce ohrožené skupiny obyvatel – starší či chronicky nemocné osoby. 
Z tohoto důvodu nabízíme seniorům a osobám, které se dostaly do karantény, či trpí dlouhodobou nemocí, možnost donášky základních potravin, drogistického zboží a léků. 
V případě, kdy tuto službu nemůže zajistit rodina volejte na tel. č. 724 767 000 (místostarostka) v pracovních dnech od 8 do 12 hodin. Nákup vám zajistíme ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Modřice a Městskou policií Modřice. 
Nákupy budou rozváženy v odpoledních hodinách maximálně 2 x za týden a v sortimentu, který bude v dané chvíli k dispozici. 
Žádáme občany, aby tuto možnost nezneužívali, neboť pak bychom nebyli schopni službu zajistit pro nejvíce potřebné.

Preventivní opatřemí MěÚ Modřice, omezení provozu radnice - https://bit.ly/3a2umL5

V souladu  s § 23, písm. c) a f) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů vydává starosta KRIZOVÉ OPATŘENÍ č. 1/2020Každá osoba je povinna při pohybu na území města Modřic zakrýt si ústa a nos respirátorem, rouškou, šálou, kapesníkem nebo jinou obdobnou ochrannou pomůckou sloužící k zamezení šíření koronaviru. 

Na základě opatření vlády ČR na ochranu seniorů je stanoveno od čtvrtka 19.3.2020 v době od 10 do 12 hodin nakupování v maloobchodním prodeji potravin jenom občanům starším 65 let. Žádáme všechny ostatní o dodržování tohoto vládního nařízení. 

Česká pošta od 19.3.2020 do odvolání omezuje otevírací dobu. Všechny pobočky zavřou nejpozději v 16 hodin, od 21.3. se ruší víkendový provoz a v čase od 10 do 12 hodin jsou zpřístupněné pouze občanům starším 65 let. Od čtvrtka 19.3.2020 přestává přijímat do své přepravy zásilky adresované do: Číny, Itálie, Íránu, Jižní Korei, Arménie, Azerbajdžánu, Uzbekistánu, Kypru a Gruzie.