Jste zde

Mimořádné hlášení 16.06.2023

Oznamujeme, že dne 20. 6. 2023 bude stavba "Modřice - Oprava splaškové a dešťové kanalizace, vodovod - lokalita Za Humny" pokračovat výstavbou v ulici Střední. Výkopové práce budou probíhat od křižovatky ulice Mayerova a střední směrem k chodníčku na ulici Prusinovského u RD č.p. 804 budou pokračovat touto ulicí vlevo směrem k RD č.p. 797. Upozorňujeme obyvatele této části ulice Střední a Mayerové, že v průběhu výstavby tohoto úseku, nebudou moci parkovat na ulici střední a Mayerova a automobilem se nedostanou ke své nemovitosti. Po dobu výstavby bude možno parkovat na vyhrazené ploše za samoobsluhou. Dbejte, prosím, zvýšené opatrnosti při pohybu v dané lokalitě.