Jste zde

Hlášení místního rozhlasu 17.10.2012

Byl zahájen prodej lístků na představení Zdeňka Izera a Šárky Vaňkové s názvem Turné 4 můstků. Vystoupení proběhne dne 23.11.2012 v sále hotelu Gregor v 19 hodin. Vstupenky je možné zakoupit u asistentky starosty paní Bc. Kateřiny Brabcové v 1. patře Městského úřadu Modřice. Všechny srdečně zve město Modřice a kulturně školská komise.

V Modřicích proběhne separovaný sběr textilu dne 22.10.2012. Nepotřebný textil můžete vložit do igelitové tašky, která je v případě potřeby k vyzvednutí na MěÚ Modřice (Vaše vlastní tašky již nebudou vráceny). Tašku naplněnou nepotřebným textilem můžete dne 22.10.2012 v době mezi 16:00 a 17:00 hodinou umístit před svůj dům. Po 17:00 hodině budou tašky sesbírány a použitý textil odvezen k dalšímu zpracování.

Soukromá firma ze Slovenska nabízí deky, bavlněné povlečení a k tomu zdarma prostěradlo. Senioři mají slevu. Prodejní místo je na nám. Svobody před samoobsluhou ve čtvrtek 18.10.2012 do 12:00 hodin.      

Dne 15.10.2012 bylo nalezeno jízdní kolo značky Olpran na ul. Spojovací. Bylo opřeno o plot pana Mahovského