Sběrný dvůr Modřice bude v prosinci UZAVŘEN od 22. 12. do 31. 12. 2021 z důvodu čerpání řádné dovolené. Děkujeme za pochopení.

Na recepci MÚ Modřice, v knihovně, prodejně Beta a v Textilním zboží Marie Havlátová jsou k zakoupení nástěnné kalendáře města Modřic 2022 za cenu 100,- Kč. 

Datum publikace: 
26. 11. 2021
Datum sejmutí: 
7. 12. 2021
Datum publikace: 
25. 11. 2021
Datum sejmutí: 
14. 12. 2021

Návrh rozpočtu na rok 2022 - OTEVŘÍT

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023-2024 - OTEVŘÍT

Datum publikace: 
20. 11. 2021

 

V souladu s § 3 odst. 4 Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje město Modřice návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024.

Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané uplatnit ve lhůtě do 03. 12. 2021 elektronicky na emailové adrese roman.mulicek@mesto-modrice.cz , písemně na podatelně MÚ Modřice, náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva 06. 12. 2021.

Plné znění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024 je zveřejněno na elektronické úřední desce, do listinné podoby návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024 je možno nahlédnout v kanceláři č. 22 MÚ Modřice, náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice u vedoucího finančního odboru Ing. Romana Mulíčka.

https://www.mesto-modrice.cz/rozpocet-hospodareni-za-rok-2024