Jste zde

Potřebuji vyřídit

Majetek
Situace Příloha Formulář
Byty- pronájem PDF icon byty-najem-habartova_1.pdf, PDF icon příloha č. 1 k vybavení nájemních bytů
Číslo popisné nebo evidenční - přidělení PDF icon cislo_popisne_-_hoklova_1.pdf
Hrobové místo - pronájem PDF icon hrobove_misto_-_pronajem-_habartova_1.pdf
Nebytové prostory - pronájem PDF icon nebytove_prostory-pronajem-habartova_1.pdf
Nemovitost - prodej PDF icon nemovitost-prodej_-_hoklova_1.pdf
Pozemek - pronájem PDF icon pozemek-najem.pdf
Veřejné prostranství- zvláštní uživání PDF icon verejneprostranstvi-poplatek-2016.pdf
Ztráty a nálezy PDF icon ztraty_a_nalezy-hoskova1.pdf
Matrika a EO
Situace Příloha Formulář
CzechPoint - výpisy ze systému PDF icon czechpoint-ventrubova_1.pdf
Jméno - volba druhého PDF icon jmeno-volba_druheho_-_sobotkova_1.pdf
Jméno - změna PDF icon jmeno-zmena-sobotkova_1.pdf
Listiny - ověření (vidimace) PDF icon listina-overeni-sobotkova_1.pdf
Matriční doklady - vydání druhopisu PDF icon sob-matr.doklad-druhopis.doc.pdf
Matriční doklady - vydání občanovi ČR při události v cizině PDF icon sob-vydani_matr._dokladu_obcasnum_cr_naroz._zemr._nebo_provdanych_v_cizine.pdf
Narození - vydání rodného listu PDF icon narozeni-rl_-_sobotkova_1.pdf
Podpisy - ověření (legalizace) PDF icon podpis-overeni-sobotkvoa_1.pdf
Příjmení - návrácení k předchozímu po rozvodu PDF icon prijmeni-navraceni_-sobotkova_1.pdf
Sňatek - uzavření cilvilního sňatku PDF icon sob-manzelstvi-uzavreni.pdf
Sňatek - uzavření církevního sňatku PDF icon snatek-uzavreni_cirkevni-sobotkova_1.pdf
Sňatek - uzavření sňatku v cizině PDF icon sob.-manzelstvi-cizina.pdf
Trvalý pobyt - přihlášení se PDF icon tb-prihlaseni_sobotkova_1.pdf
Trvalý pobyt - zrušení údaje o místu pobytu PDF icon tb-prihlaseni_sobotkova_1.pdf
Úmrtí - vydání úmrtního listu PDF icon sob-umrti-list.pdf
Finance
Situace Příloha Formulář
Dar - klientovi Pasivního bytového domu pro seniory PDF icon dar_pbds-kovarova1.pdf
Fakturace - vystavení faktury PDF icon fakturace-vranova_1.pdf
Pokladna - výplata nebo příjem pokladní hotovosti PDF icon pokladna_-_vranova_1.pdf
Veřejná finanční podpora z rozpočtu města - podání žádosti PDF icon žádost
Ostatní
Situace Příloha Formulář
Dřeviny - povolení k jejich kácení PDF icon kaceni_drevin-habartova_1.pdf
Internetové stránky města - příspěvky PDF icon web-vkladani-ventrubova_1.pdf
Komunikace - napojení na místní komunikaci PDF icon příloha
Komunikace - povolení zvláštního uživání PDF icon zvlastni_uziti_komunikace-habartova_1.pdf
Podatelna-přijetí podání PDF icon podatelna-ventrubova-korektura_1.pdf
Rada města - podání návrhu k projednání PDF icon rmm-podani-hoskova_1.pdf
Rozhlas - hlášení v místním rozhlasu PDF icon hlaseni_v_mistnim_rozhlase-hoskova1.pdf
Spis - nahlížení do něj PDF icon nahlizeni_do_spisu-hoskova_1.pdf
Stavební řízení - souhlas města PDF icon stavebni_rizeni_-_souhlas_obce_hoklova1.pdf
Stavební záměr - stanovisko město PDF icon stavebni_zamer-stanovisko_obce.pdf
Tombola - povolení uspořádání PDF icon tomboly-hoskova1.pdf
Územní plán - návrh na pořízení/změnu PDF icon up-porizenizmena-hoklova1.pdf
Volby - vydání voličského průkazu a zapsání do seznamu voličů PDF icon volby-sobotkova_1.pdf
výherní hrací přístroje - povolení provozování PDF icon vhp_-_povoleni_provozu-hoskova_1.pdf
Zaměstnání - žádost o pracovní místo PDF icon zpravodaj-prispevek-ventrubova_1.pdf
Zastupitelstvo města - podání návrhu k projednání PDF icon zmm-podani-hoskova1.pdf
Zpravodaj - podání příspěvku do měsíčníku PDF icon zpravodaj-prispevek-ventrubova_1.pdf