Jste zde

Komise RMM

Komise stavebně dopravní a územního plánování - KSDÚP
Složení KSDÚP: Předsedkyně Ing.Hana Chybíková      hana.chybikova@mesto-modrice.cz
                                             Ing.Libor Hökl
                                             Ing. Pavel Doleček
                                                    Michal Zeman
                                             Ing. Radek Vostřejš

Kulturně-školská komise
Složení KŠK: Předseda - MUDr.Jiří Ventruba,CSc.      jiriventruba@seznam.cz 
                                   MgA.Dagmar Bradová
                                   Roman Brenner
                                   Jaroslava Brennerová
                                   Regina Cupalová
                                   Tomáš Hejtmánek
                                   Martin Kačín
                                   Mgr.Kateřina Koubková
                                   Bc. Mgr. Tomáš Kratochvíl
                                   Ing. Bc. Markéta Krautová
                                   Milan Putna
                                   Lenka Studýnková
                                   Lenka Ventrubová
                                   Ing.Hana Woodová

Sociálně-zdravotní komise
Složení SZK: Předsedkyně - Marie Havlátová      tel.:547 243 114
                                                 Sylva Bernátová
                                                 Libuše Homolková
                                                 MUDr.Radvana Ergensová

Komise životního prostředí
Složení KŽP: Předseda - Ing. Jiří Brabec      brabec@brabeczc.cz
                                     Ivan Doleček
                                     MUDr. Jan Mareček  
                                     Pavla Pokorná
                                     MUDr. Jaroslava Tomandlová

Přestupková komise
Složení PK: Kateřina Habartová      katerina.habartova@mesto-modrice.cz
                     Lenka Ventrubová
                     Roman Chalupa