Jste zde

Římskokatolická farnost Modřice

Adresa: 
Masarykova 147, Modřice 664 42

Římskokatolická farnost Modřice
Masarykova 147, Modřice 664 42
IČ: 65265891
www.farnost-modrice.cz

Duchovní správu zajišťují bratři Minorité:

- duchovní správce

o. Mgr. Sebastian Gruca, OFMConv                       tel: 732 664 763

 

- kaplan

o. Th.Lic. Sebastian Kopeć, OFMConv                    tel: 731 402 608

 

Konvent minoritů v Brně
Minoritská 469/1, Brno 602 00
Tel: 542 215 600
e-mail: brno@minorite.cz  

DB volnočasových aktivit
  
Setkávání v klubu maminek
   Farní ples
   Svátek sv. Gotharda
   Koncerty v kostele
   Bohoslužby v kostele
   - - -

Aktuality

2. 1. 2017

Tříkrálová sbírka v Modřicích bude probíhat od 4. 1. do 15. 1. 2017.

Koledníci budou chodit se zapečetěnými pokladničkami označenými znakem charity a vedoucí se na vyžádání musí prokázat průkazem vedoucího skupinky a občanským průkazem.

Přijměte je, prosím, vlídně.

Informační leták OTEVŘÍT.