Jste zde

Veřejné zakázky

Zakázka „Zefektivnění činnosti orgánů města Modřice – služby – personální audit“ byla dnes uveřejněna na portálu www.esfcr.cz a profilu zadavatele:

https://www.esfcr.cz/zadavaci-rizeni-opz/-/asset_publisher/0vxsQYRpZsom/content/zefektivneni-cinnosti-organu-mesta-modrice-sluzby-personalni-audit?inheritRedirect=false

Vzorové obchodní a technické podmínky města Modřice pro zakázky malého rozsahu

Město Modřice vyhlašuje architektonickou soutěž o návrh na "Víceúčelová sportovní hala Modřice".
Kompletní soutěžní podmínky jsou k dispozici na profilu zadavatele města Modřice, a to : https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-modrice_399/

Zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele : http://mesto-modrice.profilzadavatele.cz

Vybavení objektu "Pasivního bytového domu pro seniory"  - výzva je zveřejněna  na http://mesto-modrice.profilzadavatele.cz/

Na profilu zadavatele byla zveřejněna doplňující infromace k veřejné zakázace. Více na  http://mesto-modrice.profilzadavatele.cz/

Město Modřice oznamuje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na "zřízení parkovacích stání na ulici Komenského".
Zadávací dokumentace včetně příloh je zveřejněna na profilu zadavatele http://mesto-modrice.profilzadavatele.cz/

Město Modřice oznamuje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na "zřízení parkovacích stání na ulici Sadová".
Zadávací dokumentace včetně příloh je zveřejněna na profilu zadavatele http://mesto-modrice.profilzadavatele.cz/

Stránky