Jste zde

Kronika velkých akcí města

Plesy roku 2017:

Myslivecký ples - 6. 1. 2017 od 20 hodin, hotel Gregor. Předprodej lístků v textilu u p. Havlátové, tel.: 547 243 114.
10. Farní ples - 13. 1. 2017 od 19:30 hod., hotel Gregor. Předprodej lístků v textilu u p. Havlátové, tel.: 547 243 114.
19. Městský ples - 3. 2. 2017 od 20 hodin, hotel Gregor. Předprodej lístků na recepci MÚ u p. Ventrubové, 537 001 017 nebo 774 007 710.
22. Zahrádkářský ples - 24. 2. 2017 od 19:30 hodin, hotel Gregor. Předprodej lístků před členskou schůzí v klubovně nad knihovnou a na recepci MÚ Modřice (p.Ventrubová), tel.: 5370 011 017, 774 007 710