Jste zde

Kronika velkých akcí města

Plesy roku 2018:

Myslivecký ples - 6. 1. 2018 od 20 hodin, hotel Gregor. Předprodej lístků v textilu u p. Havlátové, tel.: 547 243 114.
11. Farní ples - 12. 1. 2018 od 20:00 hod., hotel Gregor. Předprodej lístků v textilu u p. Havlátové, tel.: 547 243 114.
20. Městský ples - 26. 1. 2018 od 20 hodin, hotel Gregor. Předprodej lístků na recepci MÚ u p. Ventrubové, 537 001 017 nebo 774 007 710.
23. Zahrádkářský ples - 23. 2. 2018 od 19:30 hodin, hotel Gregor. Předprodej lístků před členskou schůzí 1. 2. 2018 od 16 hodin v klubovně nad knihovnou a po tomto termínu na recepci MÚ Modřice (p.Ventrubová), tel.: 5370 011 017, 774 007 710