Jste zde

Kronika velkých akcí města

Plesy roku 2019:

Myslivecký ples - 11. 1. 2019 od 20 hodin, hotel Gregor. Předprodej lístků v textilu u p. Havlátové, tel.: 547 243 114.
Farní ples - 18. 1. 2019 od 20:00 hod., hotel Gregor. Předprodej lístků v textilu u p. Havlátové, tel.: 547 243 114.
21. Městský ples - 1. 2. 2019 od 20 hodin, hotel Gregor. Předprodej lístků na recepci MÚ u p. Ventrubové, 537 001 017 nebo 774 007 710.
24. Zahrádkářský ples - 22. 2. 2019 od 19:30 hodin, hotel Gregor. Předprodej lístků před členskou schůzí 7. 2. 2019 od 16 hodin v klubovně nad knihovnou a po tomto termínu na recepci MÚ Modřice (p.Ventrubová), tel.: 537 001 017

Akce v roce 2018
- Dětský karneval 7. 4. 2018, od 15 hodin v hotelu Gregor
- Ukliďme Česko 14. 4. 2018, sraz v 9 hodin před radnicí
- Pálení čarodějnic 30. 4. 2018, od 16 hodin v areálu Pod Kaštany
- Ženáčské hody 4. - 6. 5. 2018
- Den dětí 26. 5. 2018, od 13 hodin v areálu Pod Kaštany
- Šermířský den  23. 6. 2018, od 13 hodin v areálu Pod Kaštany
- Mezinárodní fotbalový turnaj mladších žáků v kopané 10. - 12. 8. 2018 fotbalové hřiště za
  Sokolovnou
- Svatováclavské hody 28. 9. - 30. 9. 2018
- Večer rozsvícených lampiček 29. 10. 2018, od 18 hodin, průvod od Sokolovny na nám.     
  Svobody  
- Koš vín 10. 11. 2018, od 17 hodin na nám. Svobody 90
- Vánoční jarmark 30. 11. 2018, od 15 hodin
- Rozsvícení vánočního stromu 27. 11.2018, od 17:00 hodin   
- Rallye show Vonka Racing 1. 12. 2018, od 8 hodin registrace
- Silvestr  31. 12. 2018, od 17:00 hodin na nám. Svobody

Akce pro rok 2019 budou aktualizovány.